Hver enkelt bolig er tilknyttet en dedikert takmontert vifte, utstyrt med en intern regulator. Det er imperativt at denne regulator alltid er aktivert på minimumsstyrke eller høyere for å avverge potensielle mugg- og soppdannelser og samtidig forbedre det generelle inneklimaet. Styret bærer ansvaret for vedlikehold og utskifting av ventilasjonsvifter som er installert på taket.

Ansvarsfordeling mellom borettslaget og andelseieren:

Andelseieren bærer selv ansvaret for at regulatoren/brytere på kjøkkenhette fungerer, samt for tilstanden til føringsveien og strømledningen opp til viftekontakten på taket. Borettslaget har ansvaret for å sikre at kontakten på taket fungerer og for selve viften montert på taket. Kostnaden for utbedring av feil avhenger av hvor ansvaret ligger. Dersom feilen befinner seg innenfor andelseierens ansvarsområde, vil kostnaden påløpe andelseieren. Hvis feilen ligger innenfor borettslagets ansvarsområde, vil kostnaden belastes borettslaget.

Ved problemer med viften, bør følgende sjekkes først:

  1. Er regulatoren strømforsynt?
  2. Har sikringen i sikringsskapet gått?

 

Informasjon om takvifter og kjøkkenhetter som passer:

 

Her er produktbladet:
Ellers selger Systemair kjøkkenhetter også: