Alle leiligheter er koblet til en egen vifte på taket på hver blokk, med innvendig regulator. Denne må alltid stå på med minimum styrke eller mer for å hindre mugg- og soppdannelser og forbedre inneklimaet. Vaktmester er ansvarlig for utbytting av vifter på tak. Alle skal ha to innvendige regulatorer i sin leilighet. En som går til sjakt ved kjøkken og en som går til sjakt i bad. Dersom det ikke er regulator i leilighet, har den mest sannsynlig blitt fjernet under rehabilitering av tidligere andelseiere.

Ansvarsforhold borettslag/andelseier:

Andelseier er selv ansvarlig for at regulator fungerer og føringsvei/strømledning opp til viftekontakt på tak. Borettslaget er ansvarlig for at kontakten på taket fungerer og selve viften på taket. Dersom feilen ligger i andelseiers ansvarsområdet, vil kostnaden for utbedring av feilen tilfalle andelseier. Dersom feilen ligger på borettslagets ansvarsområde, tilfaller kostnaden borettslaget.

Dersom viften ikke fungerer følgende sjekkes først:

  • Har regulator strøm?
  • Er sikringen i sikringsskapet gått?
  • Ser en synlige skader på ledning til/fra regulator

Dersom alt er i orden,  styret kontaktes før videre tiltak iverksettes.

Produktbladet for nyeste modell som er montert (Systemair TFE 220M) finner du her. Vi antar at vifter av eldre dato har tilsvarende tekniske spesifikasjoner, dersom det er behov for å erstatte kjøkkenhetten eller andre komponenter inne i boligen. Det kan likevel være fornuftig å sjekke dette før dere bestiller nytt utstyr innendørs.

 

Informasjon om takvifter og kjøkkenhetter som passer:

 

Her er produktbladet:
Ellers selger Systemair kjøkkenhetter også: