HMS

Kriseberedskap

Det er først og fremst myndighetene som gir råd og treffer tiltak ved store lokale eller nasjonale kriser. Her er likevel noen tips og lenker:

Kriser kan være så mangt, men vedvarende vannmangel er en situasjon vi må være forberedt på. 

Derfor kan det være en fordel å ha f.eks. en 30-litersdunk eller to med vann stående i en bod. Slik lagrer du vann (sikkerhverdag.no).

Hvis man har elektrisk grill, kan det være smart å bytte den ut med en gassgrill, slik at man kan koke vann og lage mat ved strømstans.

Her er en lenke til Direktoratet for sivilt beredskaps brosjyre for egenberedskap, med en full liste over ting man bør ha hjemme for å være forberedt.