HMS

Legionella

Fra BevarHMS - Usbls oppfølgingssystem for helse, miljø og sikkerhet, med styrets tillegg og kommentarer

Legionella kan forekomme alle steder der det er vann med passende temperatur (25-40°C) og tilgang på næringsstoffer. Siden varmtvannet bruker litt tid på å nå blokkene lengst unna varmtvannsberederne i nr 9, antar vi at en temperatur på 25-40 grader vil være vanlig, spesielt om morgenen.

I forbindelse med forebygging av legionella er det viktig å kjenne til at legionellabakterier dør ved høy temperatur eller når de utsettes for desinfeksjonsmiddel. 

Styrets ansvar
Jevnlig kontroll av at varmtvannet til beboerne fra felles anlegg har tilstrekkelig høy temperatur ved normal drift.
Rengjøring av felles varmtvannsanlegg kan skje ved varmebehandling, biocider (desinfisering med klor eller lignende) eller bruk av andre kjemikalier, ultrafiolett lys eller mekanisk renhold.

Hva kan hver enkelt beboer gjøre selv for å forebygge for legionella?

Beboerne er spesielt utsatt for legionella ved dusjing etter et langvarig opphold fra hjemmet. Personer med nedsatt immunforsvar, høy alder, som går på kreftmedisin, har sukkersyke eller lungesyke er mer utsatt for smitte.

Dusjslange/dusjhode

Reguler temperaturen i varmtvannsberederen til å holde minst 70 grader.
Gjennomspyl dusjen med 70 graders vann i 5 minutter 4 ganger i året.
Gjennomspyl regelmessig med varmt vann på 60 grader, for eksempel etter dusjing.
Etter et langvarig opphold fra hjemmet bør en gjennomspyle dusjen og andre kraner (f.eks. som brukes til tannpuss). Gjennomspyl med høyt trykk og varme i noen minutter. Det kan også være aktuelt å rense dusjhodet og slangen i klor før bruk, se punktet under for nærmere beskrivelse. Dusjslanger og dusjhoder kan, i tillegg til eller i stedet for varmebehandling, demonteres og desinfiseres med husholdningsklor. 

Benytt to korker til 10 liter vann
Vær bevist på at hele dusjslangen/ - hodet fylles med blandingen
La det stå i 30 minutter
Spyl ut klorrester og løsnet slam før bruk. 

Dusjflasker til planter

Dusjflasker til planter kan desinfiseres på samme måte som beskrevet for dusjer.

Luftfukter/ lufttørker/ høytrykkspyler

Luftfuktere som lager vanntåke uten temperaturheving bør rengjøres ofte. Gjerne en gang i uken. Benytt samme desinfiseringsmetode som beskrevet for dusjer. Vær i tillegg bevisst på å tømme og rengjøre beholderen når den ikke brukes.

Lufttørkere som fordamper vannet ved høy temperatur, og fuktere der vannet fordamper fra et filter, er ikke smittefarlig. Høytrykksspylere bør tømmes etter bruk. Ved lagring bør temperaturen være kjølig, men unngå frostsprengning da dette kan ødelegge høytrykksspylerne. Dersom høytrykksspylerne har vært lenge til lagring er det lurt å la utspylingen av det første vannet skje neddykket i en bøtte med vann. På den måten kan en unngå at eventuelle bakterier spyles ut i aerosoler.