Borettslaget

Byggesaker Plan- og bygningsetaten

Innsyn i byggesaker

Om du trenger innsyn i byggesaker, finner du fullstendig liste her:

PBE byggesaker

Man kan be om å få tilsendt enkeltsaker på e-post ved å skrive til PBE Postmottak <postmottak@pbe.oslo.kommune.no>  og oppgi saksnummeret.