HMS

HMS - Foreldre og barn

Det er trygt for både store og små i borettslaget. Vi har brannverntiltak, egenkontroll, og inspeksjon av lekeplass på listen over regelmessige gjøremål. Snart kommer det også radontiltak (måling startet høsten 2020, tiltak iverksettes så snart som mulig fra september 2021 og fremover).

Likevel mener styret at det er på sin plass å nevne særskilte farer som spesielt småbarnsforeldre bør være oppmerksomme på. Mye av dette er selvsagt sunn fornuft, og noe alle foreldre passer på uten å måtte tenke seg om.

Oversikten nedenfor er et utdrag fra risikovurderingen som styret oppdaterer årlig.

Evakuering gjennom kjellervindu

Der de innerste rommene i underetasjen brukes som godkjente soverom, pass på at det er mulig å evakuere gjennom vinduene og at barna øver på dette en til to ganger i året.

Fare for uhell ved bruk av lekeplass

Lekeapparatene er ganske sikre i seg selv og kontrolleres ukentlig, men det er mulig å sette armer eller bein fast i vindusåpninger o.l., med benbrudd som resultat. Derfor er det best å følge med når de minste leker.

Vi vet at sandkassa står litt i veien når barna aker om vinteren, så vi passer på at hjørnet nærmest akebakken dekkes med dekk e.l. før vinteren kommer for fullt.

Tenk også på at det er mulig å klatre opp gjerdet mot Valhallveien, også hvor dette er oppført i dobbel høyde. Her er det mulig å falle ganske høyt.

På nyttårsaften og dagene etter kan det være blindgjengere og brukte stjerneskudd barna kan stikke seg på, så ta gjerne en ekstra kikk selv om styret ber alle om å rydde etter seg.

Fare for uhell på vei til og fra lekeplass Det kan være glatt på stien ned til lekeplassen, så barna bør gå forsiktig om vinteren.
Fare for skade ved dugnadsarbeid

Barn må holde god avstand til voksne som bruker motoriserte hageredskaper og hagesakser.

Pass også på at barn ikke klatrer opp på avfallscontainerne, siden de kan falle ned i containeren og skade seg på f.eks. skarpe gjenstander.

Fare for fallulykker i trapper og på stier

Det er noen bratte stier i og nær borettslaget, så pass på. Det samme gjelder trappene på endene av svalgangene.

Trappen ned til trekanttomten kan bli særdeles glatt om vinteren, uten at styret eller vaktmester kan forutse det eller gjøre noe med det på daglig basis.

Underlaget i trappetårn og i svalgang er i utgangspunktet sklisikkert men ikke helt når det er mye snø eller vann. Barn bør derfor ikke løpe i svalgangene, spesielt vinterstid.

Fare for fallulykker utenom trapper, arbeid i høyde, adkomst, stier eller lekeplass

Det er bratte skrenter og stup både nedenfor lekeplassen, ved snuplassen, og bak hele den bakerste blokkrekken (13-17), samt langs stien som går mellom blokk 15 og 17 oppover mot Ekebergsletta.

Det er ikke gjennomførbart å sette opp gjerder e.l., så man bør passe på.

Barn må ikke klatre eller leke på bodtak.

Inntak av giftige planter og bær

Det er så vidt vi vet tre giftige planter på området:

1) Snøbærhekk langs blokk 9 mot lekeplass/gangsti. Snøbær er giftig hvis man spiser 5-6 bær eller mer, så pass på!

2) Hybridbarlind langs indre vei (plantet ifbm rehabiliteringen). Hele planten er veldig giftig, men ikke fruktkjøttet i bærene. Kjernen i bærene er også giftig, men kun om man biter den i stykker og man får i seg en håndfull. De røde bærene kan være fristende for små barn. Plantene i borettslaget har ennå ikke fått bær, men pass likevel på.

3) To busker av leddvedfamilien ved enden av lekeplassen (i skråning fra trappetårn ved 11B). Disse bærer røde bær som er lett giftige. Spiser man 10 bær eller mer, må man kontakte giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Høyt radonnivå

Høsten 2020 startet vi målinger i alle leiligheter på bakkenivå med tanke på å sette i verk tiltak for å redusere mengden radon i boligen. Siden barn tåler mindre stråling, må alle med barn i boligen være ekstra påpasselige med å følge styrets instrukser ifbm med måling og eventuelle tiltak som kommer etterpå. Leiligheter på bakkenivå i blokk 7 og 9 har ikke forhøyede verdier.

Fare for klemulykker i garasjeporter

Begge garasjeportene har bevegelsessensor og klemlist, slik at faren for klemskade er ganske liten. Porten i nr. 9 har dessuten fått nytt drivverk med veldig sakte gange like før lukking.

Etter anbefaling fra fagpersoner ble en ekstra bevegelsessensor ved porten i nr 9 koblet ut, så det er mulig å stikke f.eks. en arm ut portåpningen like før lukking, men da vil klemlisten beskytte mot større skader.

Scanpix

Scanpix

Lenker:

"Trygge barn" - fra siden risikorydding.no publisert av skafor.org (Skadeforebyggende tiltak)