Oppussing/rehabilitering av bad kan gjøres under følgende forutsetninger:
 
 1. Alt arbeid utføres ihht våtromsnormen
 2. Det skrives kontrakt med individuelle entreprenører eller et totalentreprenør, og kopi av kontrakter oversendes styret
 3. Elektrisk arbeid og rørleggerarbeid må utføres av autoristert fagperson
 4. Alt materiell som benyttes er godkjent for bruk i Norge. Spesielt egenimporterte "billigarmaturer" er ikke tillatt
 5. Alle dusjer må utstyres med sparedusjhode eller ha mulighet til å bytte til dette på et senere tidspunkt. Kun regndusj/takdusj er altså ikke tillatt. (Be gjerne om råd fra rørlegger om dette, og ta gjerne styret med i diskusjonen. Vi ser at strømforbruket til varmtvann er høyt og ønsker å få bukt med dette. Dette er en ny anbefaling.)
 6. Det monteres en inspeksjonsluke på 150 x 150 mm på rørsøylen, og det er godt med rom rundt denne for å komme til og stake og på et senere tidspunkt legge inn rørstrømpe i soilrør (vi vet ikke nøyaktig hvordan dette vil skje, muligens fra tak, med utskjæring/tilpasning i hver etasje). Altså kan man ikke sette et toalett eller annet permanent montert inventar tett inntil inspeksjonsluken
 7. Det monteres stoppekran for hver forgrening ut fra rørsøylen. Eventuelt kan stoppekraner inne i rørsøylen benyttes hvis de er lett å betjene. Dette kan rørlegger uttale seg om
 8. Samsvarserklæring fra håndverkere oversendes styret ved ferdigstillelse (elektrikere og de som legger sveisemembran har gjerne eget skjema). Disse får vi sjelden inn, men det er noe vi vil innskjerpe
 9. Ved større inngrep i bygningsmassen må styret kontaktes for godkjennelse. Dette gjelder f.eks. flytting av toalett eller utvidelse av bad (i utgangspunktet frarådet), som betyr utstrakt betongskjæring
 10. Nabovarsel om støy og stengning av vann gis gjennom styret: Forhåndsvarsel om periode med støyende arbeid (+ støv, ufremkommelighet etc.) minimum tre dager i forveien, helst en uke
 11. Entreprenør informeres om borettslagets HMS-bestemmelser. Eventuelt kan disse innlemmes i kontrakten:
  https://docs.google.com/document/d/1901US5XZDUAfXDkt7QMe9ewYROJBdKZ2CIOk8bWLh-U/edit?usp=sharing

Utdrag fra vedtektene:

9) Ved bytting av armatur/blandebatteri pålegges det enhver andelseier å sørge for at kun godkjente typer brukes. Armatur/blandebatteri må være utstyrt med tilbakeslagsventil og demper.

(10) Ved utbedring/renovering av våtrom (bad og vaskerom) henstilles det til at dette arbeidet utføres i henhold til den versjonen av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) som er gjeldende ved oppstart av renoveringen.

Ved renovering av våtrom må det også legges vekt på at tilkomsten til kassen med fellesrør sikres uten urimelige kostnader for borettslaget ved eventuelle fremtidige utskiftninger av fellesrør.

(11) Ved større arbeid på våtrom skal styret informeres pr e-post eller brev. Dette grunnet borettslagets forsikring. Ved ferdigstillelse av renoveringen, må andelseieren skrive under på egenerklæring som bekrefter at arbeidet er utført i henhold til forskriftene, med dokumentasjon på hvem som har utført jobben.