Montering av varmepumpe er en inngripen i borettslagets bygningsmasse.
Beboer som ønsker å montere varmepumpe, må derfor sende skriftlig søknad til styret.
Søknaden må være innvilget før montering kan skje. 

Husk at du som beboer tar all risiko og alle kostnader ved installasjon og bruk, og at du ikke kan la støyende varmepumper gå om natten dersom de sjenerer naboene. 

Se fullstendige Retningslinjer for innstallering av varmepumper nedenfor (Revidert februar 2024).

Søknad skal inneholde følgende:
1. Navn på søker
2. Adresse
3. Leilighetsnummer/enhetsnummer
4. Type varmepumpe med støybeskrivelse
5. Navn på firma som skal utføre jobben. Kun offentlig godkjent installatør aksepteres.
6. Skisse eller tydelig beskrivelse av hvor varmepumpen skal plasseres/monteres -
innvendig og utvendig, samt orientering om hvordan kondensvann behandles for å
sikre at bygningsmassen ikke vil ta skade.
Standard for plassering av varmepumpe:
Etter rehabiliteringen i 2019, fastsatte styret derfor følgende krav til montering/plassering:
• Varmepumpens utedel plasseres fortrinnsvis på balkong med frostet glass på den siden
av bygget som er vekk fra indre vei (f. eks. mot skrenten).
• Utedelen skal ikke være synlig på fasaden
• Utedelen skal heller ikke være synlig over rekkverkshøyde.
• Røret fra utedel må gå opp langs yttervegg i hjørnet på balkong eller markterrasse.
• Røret skal føres rett inn i leiligheten maks 10 cm fra hjørnet. Ytterligere rørføringer skal
gå på innsiden av leiligheten.
• Det skal ikke være synlig horisontale rør på utsiden av bygningen.
• Ev. utvendige rørføringer (i plast) må males i samme farge som vegg.
Ønskes andre plasseringer, må dette diskuteres/avklares med styret, og være særdeles
godt begrunnet.
Montering og bruk av varmepumpe:
• Montering/bruk av varmepumpe er andelseiers eget initiativ, og skjer på egen regning og
risiko.
• Montering/bruk av varmepumpe må ikke være i strid med øvrige vedtekter/ordensregler.
• Ved vesentlig sjenanse for naboer og/eller vesentlig avvik fra lydnivå på 50 db, kan styret
forlange at varmepumpen ikke benyttes og/eller at den demonteres for beboers regning.
(Alternativt kan styret pålegge at varmepumpen ikke brukes når det skal være ro/
nattestid)
• Beboer bærer selv risiko og kostnad for ev. skader/ulykker som måtte oppstå ved bruk.