Se artikler på Usbls sider:

Forsikring | Usbl

Forsikring i borettslag og sameie - usbl.no

Utdrag fra artiklene:

"Vann kan potensielt gjøre store skader, men hvem har egentlig ansvar når lekkasjen skjer inne i en leilighet?

– Vi ser veldig ofte misforståelser rundt skader inne i leilighetene, som for eksempel vannskader fra varmtvannsbereder eller oppvaskmaskin. Styrene tror ofte at dette må dekkes av den enkelte beboers forsikring, men det er feil, sier hun.

Misforståelsen oppstår gjerne på grunn av vedtektene til borettslaget eller sameiet. Der er det gjerne vedtatt at hver enkelt beboer har ansvar for å bytte varmtvannsbereder eller sørge for vedlikehold for å unngå nettopp lekkasjer. Men har skaden først skjedd og det blir ødeleggelser på gulv, vegger eller tak, er det faktisk borettslagets eller sameiets forsikring som skal dekke det."

Legg merke til forsikringen likevel ikke dekker skader som har oppstått pga vanskjøtsel fra beboers side, f.eks. hvis man ikke lufter. Hvis man kobler til en vaskemaskin feil og er klar over det, vil forsikringen ganske sikkert heller ikke dekke skaden.

 

"Hva må jeg gjøre når uhellet er ute og skaden har skjedd?

Forsikringen er redningen når skade oppstår. Da gjelder det å handle raskt.

– Ved vannskade er mange redde for å ringe etter rørlegger, men det er faktisk det viktigste du kan gjøre. Står vannet og fosser, er det viktig å få stoppet det raskt. Da har du ikke tid til å prøve å få tak i forsikringsselskapet først."