Du kan ikke endre noe på fasaden uten at styret har godkjent dette.

Det betyr at du ikke kan montere ting som:

  • skilt
  • utelamper
  • markiser
  • utvendige persienner

Det er ikke lov å male utvendige deler av bygningene, som

  • yttervegger
  • vindusrammer
  • ytterdører
  • balkongdører
  • boder
  • skillevegger

Du kan heller ikke sette inn andre dører eller vinduer enn det styret eller generalforsamlingen har vedtatt som standard.