Alle må ha like dørskilt, som bestilles av styret.

Kontakt styret hvis du er ny i borettslaget, eller hvis noen har flyttet inn eller ut av din leilighet.