Du har ansvar for at det er minst to brannvarslere og et brannslukningsapparat i leiligheten din. Bytt batterier i brannvarslerne minst en gang i året, og sjekk at brannslukningsapparatet er lett å finne og i orden.