I dette dokumentet finner du en oversikt over de viktigste installasjoner og tjenester og hvem som har ansvar for hva.

Listen er nok ikke helt utfyllende, da det er en rekke uforutsette situasjoner som kan oppstå. Styret vil i de fleste slike situasjoner forsøke å identifisere ansvaret etter skjønn og bidra til å løse situasjonen sammen med andelseier.