Alle leiligheter er koblet til en egen vifte på taket på hver blokk, med innvendig regulator. Denne må alltid stå på med minimum styrke eller mer for å hindre mugg- og soppdannelser og forbedre inneklimaet. Vaktmester er ansvarlig for utbytting av vifter på tak. Alle skal ha to innvendige regulatorer i sin leilighet. En som går til sjakt ved kjøkken og en som går til sjakt i bad. Dersom det ikke er regulator i leilighet, har den mest sannsynlig blitt fjernet under rehabilitering av tidligere andelseiere.

Ansvarsforhold borettslag/andelseier:

Andelseiere er selv ansvarilg for at regulator fungerer og føringsvei/strømledning opp til viftekontakt på tak. Borettslaget er ansvarlig for at kontakten på taket fungerer og selve viften på taket. Dersom feilen ligger i andelseiers ansvarsområdet, vil kostnaden for utbedring av feilen tilfalle andelseier. Dersom feilen ligger på borettslagets ansvarsområde, tilfaller kostnaden borettslaget.

Dersom viften ikke fungerer følgende sjekkes før en kontakter vaktmester/elektriker:

  • Har regulator strøm?
  • Er sikringen i sikringsskapet gått?
  • Ser en synlige skader på ledning til/fra regulator

Dersom alt er i orden, kan vaktmester/elektriker kontaktes. Se kontaktinfo under håndverkere.