Oversikt over p-plasser:

Type Antall Tilgjengelige Venteliste
Garasjeplass med ladestasjon 20 0  
Garasjeplass uten ladestasjon 23 0 2
Utendørs med ladestasjon 4 0 0
Utendørs uten ladestasjon 30 0 1
Garasjeplass Byskogen 9 0 0
Motorsykkel/scooter innendørs 6 2 0
Søk om plass her: Parkeringsforespørsel 
Ventelisten blir oppdatert når noen søker om plass eller styret innvilger søknad:
VentelisteParkering - Google Regneark

I tillegg kan noen få plasser frigis ved behov, da noen beboere disponerer to plasser. Styret vil gi informasjon om dette dersom det ikke er nok tilgjengelige plasser.

Garasjeplass kan kun tildeles når en blir ledig, altså når noen med garasjeplass flytter ut eller sier opp plassen av andre grunner.

Ledige plasser tildeles i datorekkefølge, dvs. den som søkte først får den første ledige plassen.

Styret kan ikke forutsi når det blir ledige plasser, så vi må be beboerne om å være tålmodige når de søker om garasjeplass.