Alle leiligheter har rett til en parkeringsplass til egen bil, enten i garasjeanlegget eller på parkeringsplassen.

Du kan søke om plass her: Parkeringsforespørsel 

Månedsleie er for tiden:

 • Kr. 618 for garasjeplass til biler uten lading
 • Kr. 618 for garasjeplass til biler med lading og forbruksbasert fakturering av strøm i tillegg (kun garasje 7)
  • Tilleggsgebyr for leie av ladepunkt: kr. 164 til ladepunktet er nedbetalt
  • Tilleggsgebyr for vedlikehold: kr. 39
 • Kr. 1.123 for garasjeplass til EL-bil og ladbar hybrid UTEN forbruksbasert fakturering (garasje 9)
 • Kr. 309 for uteparkeringsplass til biler uten lading
 • Kr. 649 for uteparkeringsplass til EL-bil og ladbar hybrid
 • Kr. 309 for motorsykkel- og scooterparkering i garasje

Månedsleien faktureres av USBL sammen med fellesutgiftene, eller på egen faktura.

Det er ikke nok garasjeplasser til alle. Derfor er det nesten alltid venteliste på garasjeplass. Bruk skjemaet ovenfor dersom du:

 • ønsker garasjeplass
 • ønsker uteparkeringsplass
 • vil si opp garasjeplassen eller uteparkeringsplassen