Det er tilgjengelig fem gjesteparkeringsplasser, hvorav to er plassert foran lekeplassen, mens de resterende tre befinner seg ved innkjørselen til parkeringsplassen, i hjørnet av blokk 7.

Gjesteparkeringsplassene er eksklusivt beregnet for besøkende or gjester. Du som bor i borettslaget, kan ikke stå på gjesteparkeringsplass hverken med privatbil eller arbeidsbil/firmabil.

Gjester har anledning til å parkere på gjesteparkeringen i opptil 72 timer om gangen. Etter denne tidsperioden må det gå 24 timer før samme gjest kan parkere på gjesteparkeringen igjen.

For å opprettholde orden og oversikt, skal gjester registreres umiddelbart etter parkering på gjest.p-service.no. Registrering krever innlogging med brukernavn og passord, som du kan få tilsendt automatisk ved å benytte dette skjemaet.

Obs:Enhver form for misbruk vil medføre konsekvenser for den aktuelle personen.

 gjest.p-service.no skjemaet