Her ser dere Usbls vurdering av borettslagets HMS-arbeid i 2021:

Vi henger litt etter med noen mindre tiltak som f.eks. å sikre nødutgangene i garasjene, men det er på gang.