Gode råd for trygg lading (fra BevarHMS)

 

 • Vær våken 

  Lad bare elektriske gjenstander når du er våken og til stede. 

 • Sjekk laderen

  Bruk alltid egnet lader til det du skal lade, og se til at lader er i god stand før bruk. Sjekk instruksjonsbok eller kontakt forhandler dersom du skulle være i tvil. 

 • Unngå tildekking 

  Ladere i bruk og batterier som lades blir varme, og skal derfor ikke tildekkes. 

 • Sikkert sted 

  Sørg for å lade på et ikke-brennbart underlag. Ikke plasser elektronikk som lades i seng, sofa eller annet lignende sted. Pass på at det er røykvarsler i rommet der du lader. 

 • Riktig bruk 

  Ladere kobles fra ved å ta tak i selve støpselet. Ikke dra i ledningen, dette kan medføre skade på lader. 

 

Lading av elsykkel og elsparkesykkel

 

 • Vær til stede

  Vær til stede mens batteriet lades og unngå lading om natta.

 • Kontroller varmen

  Kjenn etter unormal varme.

 • Bruk originaldeler

  Bruk kun originaldeler når du skal lade.

 • Sjekk underlaget

  Lad batteriet på brannsikkert underlag og i god avstand fra brannfarlig materiell.

 • Helst utendørs

  Lad helst utendørs.

 • Sjekk batteriet

  Ved lading innendørs: Sjekk at batteriet ikke har synlige skader før det tas inn.

 • Lad nær røykvarsler

  Ved kuldegrader er det en fordel å lade batteriet innendørs. Du bør ha røykvarsler i rommet der ladingen skjer.

Se også https://www.elsikkerhetsportalen.no/ladetips/