Oppdatering 23.05 21:00: Det er ganske trygt å oppholde seg i området hvor steinen falt, men man bør likevel være oppmerksom.

Vi har hatt fjellsikringsekspert på befaring, og han har orientert oss muntlig og skal oversende en rapport straks den er klar om få dager.

Konklusjonen er at det ikke er fare for nye steinsprang med det aller første, men at man likevel bør være oppmerksom når det regner mye, eller hvis man hører lyder i fjellskrenten.

Hele fjellet bak blokkene og bodrekken er av en slik type at man må regne med små ras og en og annen større stein som løsner fra tid til annen. Derfor vil de foreslå en kortsiktig og en mer langsiktig tiltaksplan som styret vil ta stilling til.

Det vil utvilsomt bli veldig kostbart å sikre de usikrede delen av skrenten, slik at eventuelle tiltak må fordeles ut i tid. I tillegg må vi få flere ekspertuttalelser og tilbud fra flere leverandører før vi bestemmer oss for tiltak, som vil konkurrere med blant annet rørfornyelse. Vi må også sikre at vi ikke bruker penger unødig, men vi bør etter alt å dømme sikre området hvor steinen falt ned for to dager siden.

Anbefalingene beskrevet nedenfor gjelder ikke lenger, basert på uttalelsene fra fjellsikringseksperten.

Søndag 22. mai i 18-tiden falt det en flere kilo tung stein ned fjellsiden ved bommen foran indre vei.

Den spratt på bodtaket og falt et par-tre meter inn på indre vei, og kunne i verste fall ha truffet en person.

Steiner av den størrelsen kan gjøre stor skade på personer og kjøretøy.

Derfor må alle:

  1. Unngå å oppholde seg på indre vei mellom sperrebånd (se bilde) og parkeringsplassen tilhørende Byskogen borettslag
  2. Påse at barn ikke leker eller oppholder seg der
  3. Vurdere om det er strengt nødvendig å kjøre bil inn i borettslaget
  4. Vurdere å benytte andre veier inn til borettslaget (trappetårn mellom blokk 7 og 9 eller gangsti ved lekeplassen)

VIKTIG: Disse rådene er basert på styrets vurdering uten faglig grunnlag og gjelder inntil vi har fått fjellsikringseksperter til å vurdere faren for flere steinsprang og om tiltak er nødvendig.

Vi kan ikke si med sikkerhet om det er reell fare for flere steinsprang og velger derfor en forsiktig linje.

Inntil vi har fått råd fra ekspertene, vurderer vi at det er trygt å oppholde seg på gangbroene inn til boligene på bakkeplan ytterst i blokk 7. Beboerne må likevel selv vurdere om de vil være på den sikre siden og oppholde seg andre steder utendørs i stedet.

Stein som falt ned:

Merking av ANTATT sikker sone: