Vi mottok rapport fra Aktivt Areal, som kontrollerer lekeplassutstyret årlig.

Generelt sett er lekeplassen i god forfatning etter at noen avvik ble utbedret i 2021.

Likevel fant kontrolløren følgende avvik, som bør utbedres innen rimelig tid:

  • For kort støtsone under huskestativ: Støtsonens utstrekning skal være 3,44m, og totalt 6,88m i huskeretninger.
    Gressarmeringsmatter utstrekning er i dag 6m, skal være 6,88m. Avviket kan føre til mindre alvorlig skade
  • Løse bolter i skliestativ: kan føre til mindre alvorlig skade. Bolter bør etterstrammes årlig

  • Sandkassen bør etterfylles: sandnivået er bare 10 cm. Veldig lav risiko for skader

I tillegg ble det bemerket at utstyret ikke er merket med produksjonsår, leverandør mv. ihht. standard.

Styret har gitt vaktmester i oppdrag å etterfylle sand og etterstramme bolter. Dernest skal vi bestille forlengelse av støtsonen under huskestativet.