Produktene vi omgir oss med er produsert av råvarer som er hentet fra naturen. Plast baserer seg stort sett på olje, aluminium fremstilles av råstoffet bauksitt som hentes fra gruver, og papir er laget av fibrer fra trevirke. Mange av råvarene vi bruker i hverdagen hentes ut på andre kontinenter og har en lang reise før de havner i bærenettene våre. Noen av naturressursene er fornybare, for eksempel luft og vann, men veldig mange er ikke-fornybare.

Uansett er det belastende for miljøet at vi henter ut naturressurser, noe kobber er et eksempel på. Kobber er en viktig komponent i mange elektriske produkter, fordi kobber leder strøm. Kobber forekommer i naturen i ren form, men til kommersiell bruk framstilles den av malm, en bergart som blant annet inneholder kobbermineraler. Det anslås at jordens kobberreserver fra malm er på cirka 350 millioner tonn, noe som betyr at det er en begrenset ressurs, siden vi bruker cirka ti millioner tonn i året. Gjenvinner vi ikke kobber, for eksempel ved å levere brukte mobiltelefoner der vi kjøper elektronikk, vil jordens kobberreserver være tomme om 30 til 40 år.

KILDESORTER FOR HAVET!

Gode avfallsløsninger er et viktig verktøy for å hindre forsøpling.

Tall fra Hold Norge Rent (2017) viser at 43 prosent av plasten i havet er et resultat av forsøpling fra enkeltpersoners forbruk på land.

Bare i Oslo havner det to tonn søppel på gata, hver eneste dag, og på verdensbasis anslås det at mellom åtte til tolv millioner tonn plast årlig havner i havet.

God avfallshåndtering er avgjørende for å forebygge marin forsøpling. Blir ikke avfall samlet inn og tatt hånd om på en skikkelig måte, risikerer vi at det havner i sjøen via avløp eller vind, og der kan søpla gjøre skade i hundrevis av år.

Kilde: sortere.no