På denne siden vil vi samle all HMS-informasjon med saker som:

  • Status på HMS-arbeidet i borettslaget
  • Aktuelle tiltak
  • Branninstruks og brannverntiltak
  • Risikovurdering
  • En egen "foreldre og barn"-side
  • Tips og råd