Svalgangene skal være fri for større gjenstander som kan hindre evakuering eller ambulansepersonell.

Det er ikke tillatt å plassere sykler, eller ting, som for eksempel krukker, som gjør fri bredde mindre enn 100 cm.