Alle leiligheter har stoppekraner i forgreningene fra rørstammene, i noen tilfeller flere stoppekraner fra samme rørstamme. Disse kranene er andelseiers ansvar.

Det er viktig å merke seg disse og forsikre seg om at de virker.

Skulle det bli nødvendig å stenge vannet utenfor boligen ifbm oppussing eller fordi stoppekranene i boligen ikke lar seg stenge, finner du en oversikt over stoppekraner i fellesområder her.