Kjør minst mulig mellom blokkene, og kjør aldri raskere enn gangfart.

Veiene i borettslaget skal alltid være frie. Ikke plasser ting eller biler slik at de sperrer for utrykningskjøretøy, som ambulanser og brannbiler