Det er kun tillatt å kjøre innenfor bommen hvis du har et nødvendig ærend.

Eks:Transport av eldre eller syke eller frakt av tunge varer

Parkering av kjøretøy er imidlertid strengt forbudt innenfor bomområdet i borettslaget. Det er kun tillatt med kortvarig av- og pålessing. Hvis du forlater kjøretøyet, må av- og pålessing være tydelig synlig, enten ved å ha en åpen dør eller ved å aktivere varselblinklysene.