Kraftig regn har flere ganger ført til større og mindre oversvømmelser i borettslaget.
Det er derfor viktig å gjennomføre tiltakene nedenfor jevnlig, dvs. minst et par ganger i året:

Sjekk og rens alle utvendige sluk. Dette gjelder også sluk som er "bygget inn" under terrassedekker der det har vist seg at løv lett samler seg. 
Horisontale renner på balkongene må også sjekkes og renses for løv o.l.

Ventilasjon:
Vi har erfart at flere beboere slår av viftene og lukker ventilene for å spare strøm.
Dette leder til vesentlig forverret inneklima med fare for fuktskader og muggdannelser.
Styret henstiller derfor alle beboere om å sette viftene minimum på laveste trinn og åpne alle ventilene over vinduene og eventuelle andre steder for å bidra til et godt inneklima.