Styret har oppdatert og komplettert informasjon gitt i desember 2022.

Se under HMS - Radon, for siste versjon.