Styret har tidligere tatt utgangspunkt i at borettslaget er forpliktet til å kartlegge radonforekomsten i boligene og i tillegg bekoste utbedring av eventuelle tiltak.
Etter en ny gjennomgang av relevante kilder, særlig uttalelser fra DSA, Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet, har vi kommet til at borettslaget ikke har noen forpliktelser i denne sammenhengen. 
Se mer under fanen "HMS - Radon" her på hjemmesiden.