Hei! Mandag 29 april må alle biler flyttes ut av garasjeanlegg under nummer 7 og 9 på mandag. Alle kjøretøy må være fjernet ved kl. 08.00. For de som ikke har alternative parkeringsmuligheter, tillates det å parkere innenfor bommen. Det er av ytterste viktighet å forsikre seg om at kjøretøyene ikke hindrer eventuelle utrykningskjøretøy. Jeg har allerede informert PS-Service om å avstå fra inspeksjoner av vårt anlegg fra søndag kl. 17.00 til mandag kl. 17.00.