Styret ser det ikke som hensiktsmessig å fortsette å utarbeide informasjon om sammensetningen av felleskostnadene via EKEnomi-appen. Bakgrunnen for dette er at all slik informasjon har forretningsfører USBL tilgjengelig til enhver tid.

Send en mail til usbl@usbl.no dersom du har spørsmål om hvor mye f.eks. bredbåndsutgiftene utgjør, hvor mye renter på fellesgjelden utgjør av dine felleskostnader, hvor stor fellesgjelden er på din enhet osv.