Alle leiligheter har rett til en parkeringplass til egen bil, enten i garasjeanlegget eller på parkeringsplassen.

Månedsleie er for tiden:

  • Kr. 500 for garasjeplass til biler uten lading
  • Kr. 908 for garasjeplass til EL-bil og ladbar hybrid
  • Kr. 250 for uteparkeringsplass til biler uten lading
  • Kr. 525 for uteparkeringsplass til EL-bil og ladbar hybrid

Månedsleien faktureres av USBL sammen med fellesutgiftene.

Det er ikke nok garasjeplasser til alle. Derfor er det nesten alltid venteliste på garasjeplass. Kontakt styret dersom du:

  • ønsker garasjeplass
  • ønsker uteparkeringsplass
  • vil si opp garasjeplassen eller uteparkeringsplassen