Det nærmer seg tiden med mer bruk av varmeovner og stearinlys, med større brannfare som resultat.

I år er vi bedre rustet enn på mange år, etter at en ekstern brannvernekspert besøkte alle leiligheter og byttet ut røykvarslere og brannslokkere. Det var et sårt tiltrengt løft. Brannverneksperten kvalitetssikret også vår egen branninstruks og brannverninstruks.

HMS er mer enn brannvern. Derfor har vi i år som i fjor lagt ut et eget HMS-skriv og en sjekkliste alle må fylle ut og levere til styret. Skjemaet ligger også tilgjengelig som elektronisk skjema. Det er bare styret som ser svarene dine.

Fristen for å fylle ut skjemaet er 1. november.

HMS-skriv, sjekkliste og branninstrukser blir lagt i postkassene om noen dager.