Styret må gjenta at man ikke kan bygge eller montere noe over rekkverkshøyde på verandaer og markterrasser, eller på bygningene og området ellers uten å søke først.

Dette gjelder alle typer gjenstander og alle festemåter, f.eks.:

  • Egne utelamper, varmelamper, pyntegjenstander, blomsterkasser, termometer mv
  • Klatreplanter
  • Konstruksjoner som plattinger, utvidede markterrasser, gjerder mv
  • Feilplasserte ringeklokker, og andre ringeklokker enn borettslagets standard

Styret forstår at beboerne ønsker å sette sitt eget preg på sine hjem, men minner om at vi har fått generalforsamlingens tillit til å forvalte bygningsmassen på best mulig måte.

Vi mener det er best for alles trivsel og eiendommenes verdi om bygningene og området er ryddig, helhetlig og pent på utsiden. Dessuten vil vi spare penger på vedlikehold dersom det lages færrest mulig hull i murpuss og skillevegger.

Styret vil derfor kontakte alle beboere som har montert diverse gjenstander og anmode om at de blir fjernet.

Vi må også minne om at tunge og store gjenstander som f.eks. krukker ikke kan stå i svalgangen, da de han stå i veien for f.eks. ambulansepersonnel.

Til slutt kan det være nyttig å presisere at styret har mandat til å innføre regler og iverksette tiltak vi mener er til felles beste, så lenge de ikke krever generalforsamlingsvedtak eller er i strid med borettslagets vedtekter.