Styret avholdt møte 4.9.2019 og ønsker å informere andelseierne om disse sakene:

Montering av gjenstander utendørs, egne byggverk mv.

Styret må gjenta at man ikke kan montere eller bygge noe på bygningene eller andre steder på borettslagets område uten å søke om dette skriftlig først.

Se egen artikkel.

Lek i svalganger

Noen beboere har gitt uttrykk for at regelen om at barn ikke skal leke i svalgangene er urimelig og mener regelen krever endring i vedtektene. Vi har mottatt klager på støyende lek og viser til husordensreglenes punkt 3.6, som sier at lek fortrinnsvis skal foregå på områder som er beregnet på lek. Det betyr ikke at barn ikke kan oppholde seg i svalgangene i rolig lek fra tid til annen eller bevege seg fritt mellom leilighetene. Det betyr derimot at støyende lek som bruk av sparkesykkel eller gjentatt løping må begrenses til et minimum.

Grilling

Styret utvider forbudet mot bruk av kullgrill til å gjelde på hele borettslagets område (tidligere tillatt på lekeplassen). Dette for å fjerne tvil og for å redusere sjenerende lukt og brannfare til et minimum.

Vedtekter/Husordensregler

Vi vil i tråd med punktene over revidere husordensreglene utover høsten. Styret tar gjerne imot innspill til endringer i husordensreglene men vil bruke sitt mandat til å utforme regler vi mener er til felles beste. Om nødvendig vil vi også foreslå endringer i vedtektene, som alle beboere i så fall vil stemme over på neste generalforsamling.

Gartneravtale

Det jobbes med ny gartneravtale for å holde uteområdet pent fremover.

Skillevegger mellom markterrasser

Styret forstår at beboerne på bakkeplan i nr 13, 15 og 17 ønsker privatliv og minst mulig ferdsel mellom terrassene på baksiden. Det vil derfor bli gitt ut en mal for hvordan et evt rekkverk (gjerde) kan bygges og kontaktinformasjon til et firma som skal gjøre jobben, slik at krav til rømning opprettholdes. Alle som vil bygge rekkverk må søke styret om godkjenning. Beboer må selv stå for kostnadene til rekkverk.

Varmepumpe

Retningslinjer for varmepumpe vil snarlig bli oppdatert med krav om at rør plasseres i hjørnet på veranda eller markterrasse og føres rett inn i leiligheten maks. 10 cm fra hjørnet. Dette for å holde borettslagets ytre så ryddig som mulig.

Dugnad

Vi planlegger høstdugnad over to dager: 25. og 26. september 

Tidsrom: 17.30-20.00

Mat fra 20.00