Du kan bare parkere på parkeringsplassen eller i garasjen.

Du kan likevel parkere på indre vei i maksimum 10 minutter i forbindelse med avlessing og lignende. Ved behov for å parkere lenger for eksempel ved flytting, må du søke om tillatelse fra styret.

Selskapet P-Service AS kontrollerer både parkeringsplassen, gjesteparkeringen og indre vei. De vil gi bøter ved feil eller ulovlig parkering. Har du spørsmål eller ønsker å klage på noe, kontakt P-Service AS på telefon 21 08 28 80.

Nr til vakttelefon: 412 55 384

Du kan lese mer om parkering i husordensreglene og vedtektene.

Reglement for leie og bruk av elbillader finner du her. Det er for tiden tilpasset ladere med individuell strømmåler (kun i garasje 7) men vil gjelde alle ladepunkter så snart de har blitt koblet til internett og individuell strømforbruksmåling har blitt satt opp.

Husk å kjøre sakte både på indre vei og på parkeringsplassen!