Tyverier i borettslaget

Styret får fra tid til annen opplysninger om at særlig sykler blir stjålet fra svalganger eller utenfor leiligheter selv om de er låst. Vi anbefaler at sykler oppbevares på plasser som er lite synlig og fristende for personer som ikke har respekt for andres eiendom.

Det er også observert personer uten tilknytning til borettslaget som har beveget seg på indre vei og bak blokkene i fjellskråningen. Vi oppfordrer beboere til å stille dem spørsmål om hva de skal i borettslaget hvis du får muligheten.

Det har også være registrert innbruddsforsøk i en av de nye bodene etter rehabiliteringen i 2019, selv om disse har ståldører.