Det har falt en trestamme over stien som starter mellom blokk 15 og 17 og går opp mot Ekebergsletta.

Den kan knekke i bruddet og falle ytterligere, så det er best å være forsiktig når man går opp stien.

Barn bør ikke leke der før trestammen er fjernet.

Det er også andre trær som står i fare for å falle over stien, og et tre som har falt godt utenfor stien, men som vil kunne bevege seg og utgjøre en fare.

Bymiljøetaten er varslet, da det ser ut som stammen ligger utenfor vår tomtegrense.