Årets generalforsamling vil bli avholdt 24. mai kl. 18.00 i Kværnerdalen barnehage.
Innkalling med regnskap, innkomne saker m.m. kommer i begynnelsen av mai.