Innkrevingen for rentedelen av felleskostnadene vil stige tilsvarende.