Det blir oppstart av rehabilitering av bad i blokk 11B, sannsynligvis 28.6.

Den første tiden vil det kunne bli mye støy.

Ellers gjelder det som alltid at det i perioder vil kunne bli noe redusert fremkommelighet både i svalgang og på bakken.

Stenging av vann varsles separat ved behov.