Som følge av Norges banks økning av den såkalte styringsrenten med 0,5%, har DNB besluttet å øke renten på våre felleslån med like mye.

Renten er nå på 2,94% fom. 21.09.2022.

Usbl vil derfor øke innkrevde felleskostnader for å dekke inn økte innbetalinger til DNB på borettslagets vegne.