Renovasjons- og gjenvinningsetaten samler inn juletrær fredag 7.1. kl 10:00, fra krysset Ryenbergveien/Utsikten og Valhallveien/Konowsgate ved Nærbutikken.

De henter altså i utgangspunktet IKKE juletrær fra trekanttomta, slik mange tror. Oslo kommune oppfordrer om å "Legge ut juletreet så tett opp mot hentetidspunktet som mulig", og altså ikke flere dager i forveien.

Henting av juletrær - Avfallshenting - Oslo kommune