Ved ordinært årsmøte 12.05.2022 lyktes det ikke å velge styreleder, da ingen andelseiere eller andre beboere stilte til valg. Styret valgte derfor å kontakte formidlingsbyråer som tilbyr erfarne kandidater til styreverv i sameier og borettslag. Vi fikk muligheten til å vurdere to eksterne kandidater gjennom to forskjellige byråer. Valget falt på Øyvind Rutledal (født 1958), som kan vise til ti år som styreleder i Grefsenlyst borettslag (også tilknyttet Usbl).

Rutledal presenterer seg selv i en kort video.

I tillegg stiller Torgeir "Totto" Stueng og Youssef Msaouri.

Se fullstendig innkalling her.

Det blir digital generalforsamling via Usbls Min Side.