Vi ønsker andelseiernes syn på bruk av ekstern styreleder.

Som mange har fått med seg, ble det ikke valgt ny styreleder på årsmøtet i mai, da ingen kandidater stilte til styreledervervet. Ifølge vedtektene skal styreleder velges særskilt. Mye tyder på at det vil bli nødvendig å hente inn en ekstern styreleder. Styret har vært i kontakt med flere leverandører av slike tjenester. Vi har fått prisindikasjoner som tilsier at en ekstern styreleder vil koste borettslaget minst kr 70.000 ekstra pr år, litt avhengig av hva vi forventer at styreleder skal utføre av oppgaver. Vi legger til grunn at oppgitt pris er en slags minstepris, og at betydelige ekstraoppgaver som oppfølging av f.eks. radontiltak og fjellsikring vil gjøre at det påløper ytterligere kostnader, muligens det dobbelte eller mer.

Dersom vi ønsker å holde den ekstra kostnaden på et minimum, regner vi med at øvrige styremedlemmer vil måtte påta seg flere oppgaver. En styreleder som bor i borettslaget har som oftest mulighet til å påta seg praktiske oppgaver i det daglige, noe som ikke alltid vil være tilfelle med en ekstern styreleder.

Som en tommelfingerregel kan man dele årlige kostnader på 1.000 for å få gjennomsnittlig økning i månedlige felleskostnader. Altså vil en ekstern styreleder koste i gjennomsnitt 70 kr mer pr andel pr måned, men dette er altså et minimum.

Til slutt håper vi at en intern kandidat vil melde seg. Legg merke til at honoraret økte med 42.000 i år, fordelt på fem styremedlemmer, og før skatt.