Dugnaden kommer sent i år fordi vi hadde en varm høst og bladene holdt seg lenge på trærne.

Vi legger opp til dugnad over flere dager med disse oppgavene:

Oppgave Kommentar
Løvraking på alle plener Vaktmester vil muligens fortsette å blåse løv denne uken hvis det blir tørrere, men det er uansett bra å rake plenen
Beskjæring av busker ved lekeplassen

De fleste er viltvoksende og kan beskjæres hardt. Noen kultiverte ved enden av gjerdet mot blokk 11 kan vi være litt forsiktige med.

Be styret om redskaper (de kan ikke ligge fremme)

Spyling av trappetårn

Be styret om høytrykksspyler

Kosting av indre vei

 

Fjerning av løsmasser ved enden av blokk 13

Løsmassene kan tømmes et stykke oppover ved stien  mellom blokk 15 og 17. Merk at det er noen større steiner øverst, som vi har bedt vaktmester om å fjerne, så vær forsiktig eller vent til dette er gjort.

Kjøring av utgåtte brannslokkingsapparater til gjenbruksstasjon

Vi kommer tilbake til om hvordan vi løser dette med tanke på betaling av avgift

Sjekke fall mot kumlokk bak 13, 15 og 17, og eventuelt fjerne steiner, grus mv. for å sikre at overflatevann når frem til kummen

 

NB: Container hentes fredag 12.11, men det kan hende vi forlenger eller ber om en ekstra i helgen hvis vi ikke får gjort så mye i løpet av uken,