Det ble meldt inn dårlig vanntrykk, som skyldes en defekt ventil.

Denne må byttes så snart som mulig, men vi vet ikke når det kan utføres.