Renteøkning

Igjen har Norges banks såkalte styringsrente gått opp, og vi kan ta for gitt at DNB hever renten på fellesgjelden, noe de også gjorde forrige gang Norges banks rente økte. Alle som har boliglån må regne med det samme.

Ved å laste ned denne appen, kan dere se hvordan renten ventes å øke fremover:

EKEnomi-appen

Tallene og grafene er basert på Norges banks anslag men forenklet noe. Blant annet har vi regnet med gjennomsnittsrenter gjennom hele året, mens renten i virkeligheten endrer seg med ujevne mellomrom. En annen faktor som kan endre seg er forskjellen mellom Norges banks rente og renten bankene krever fra kundene. Dette kan man ikke forutsi. Ved forrige endring var vi heldige, siden DNB ikke økte vår lånerente med like mye som Norges bank økte styringsrenten.

Det eneste du trenger å gjøre for å se hvordan innbetalinger til fellesgjelden vil øke fremover, er å velge boligtype fra en liste, slik at riktig andel beregnes ut fra fordelingsnøkkelen. Legg også inn eventuelle ekstra innbetalinger via IN-ordningen.

Tips: du kan også legge inn planlagt IN-beløp for å se hvordan månedsbeløpet endrer seg hvis du betaler inn ekstra. Husk at felleskostnader til drift kommer i tillegg.

I tillegg til felleskostnadene alle må betale for å betjene fellesgjelden, kan dere legge inn valgfri data om egne boliglån (side: "Boliglån") og få et bilde av hvor mye dere må betale på all gjeld fremover. Igjen er beregningen basert på anslag. Merk også at nedbetalingsplanene dere kan se på app-sidene som heter "Tabell" og "PDF" ikke vil stemme overens med nedbetalingsplanene dere får fra banken. Grunnen er at banken bare bruker dagens rente i nedbetalingsplanene de sender til kundene. Slik sett får dere bedre informasjon om egne boliglån i EKEnomi-appen.

NB! Dataene lagres bare på telefonen, og ikke hos app-leverandør eller i styrets elektroniske dokumenter. Det er derfor trygt å bruke appen.

Vi håper dere får nytte av appen, som styret selv har utviklet helt uten kostnader.

 

Kvittering for bredbåndskostnader

Appen gir også mulighet til å få elektronisk kvittering for bredbåndskostnader for dem som får refusjon fra arbeidsgiver.

Denne muligheten ligger nederst på siden som heter PDF (nederst til høyre).

Her må dere legge inn egne data som følger:

NB! Det kan hende det er feil i Usbls register og kvitteringen kommer ut med en feilmelding. Ta i så fall kontakt med styret.

Det er fortsatt mulig å kontakte styret for å få kvittering på e-post.