Det er fem gjesteparkeringsplasser: to foran lekeplassen, og tre ved innkjørselen til parkeringsplassen, på hjørnet av blokk 7. Gjesteparkeringsplassene kan kun brukes av besøkende og ikke av beboere.

Gjester kan parkere i inntil 72 timer om gangen. Etter 72 timer må det gå 24 timer før samme gjest kan parkere på gjesteparkeringen.

Gjester må registreres på www.p-kort.no omgående etter parkering. Du må logge deg på med brukernavn og passord for å kunne registrere en gjest. Kontakt styret for å få brukernavn og passord.