Borettslaget

Saker styret jobber med

Saker av felles interesse som styret jobber med for tiden:

Oppdatert 13.07.2020. Oppdateringer siden sist i fet skrift

Sak

Beskrivelse 

Status

Brannvern Kvalitetssikre branninstruks og utarbeide planer for brannøvelser i samråd med Norsk Brannvern Under planlegging
Garasjeport blokk 9 Utbedre eller erstatte skinne som støyer Byttet motor og styringssystem, fungerer nå
Reklamasjon ifbm rehabilitering Innhente informasjon om defekter fra beboerne og fremlegge disse til Consolvo ifbm ettårsinspeksjon, og bli enige om ansvar for utbedring Under planlegging. Defekter innhentet fra beboerne. Befaring med Consolvo og Multiconsult, rapport foreligger 
Nye søppelkasser Nye utvendige søppelkasser skal kjøpes inn og erstatte dagens søppelkasser for å skape et bedre og mer helhetlig inntrykk av borettslagets ytre Søppelkasser er valgt men ikke bestilt. Utsatt til neste år
Ny vaktmestertjeneste Velge ny leverandør eller fornye kontrakten med dagens leverandør Leverandør er valgt (Vaktmester Andersen) og har begynt å jobbe for oss
Bom Sette bommen i drift etter rehabiliteringen Ikke i drift ennå. Mottatt tilbud på ny sløyfe i bakken og ny mottaker (den gamle var fjernet). Kan bli satt i drift ila uke 35
Årsmøte (generalforsamling) Ihht lovkrav og vedtekter Digitalt årsmøte gjennomført. Se egen artikkel. Oppsummering her
Feilsøking varmtvann blokk 7, 9, 11B   Utføres i midten av mai. Informasjon kommer på SMS. Kontakt evt. rørlegger Joakim på 90545161
Nye fotballmål De vi har er tunge og potensielt farlige Bestilles ila juni, avhengig av kostnad på ny motor i garasjeport i nr 9
Nye sandkasser (til strøing) Vi ønsker penere og like sandkasser  Mottatt, skal fordeles i borettslaget
Utlufting i boder Ventil- og vifteløsning for å sikre bedre sirkulasjon Under planlegging