Borettslaget

Saker styret jobber med

Saker av felles interesse som styret jobber med for tiden:

Oppdatert 13.05.2020. Oppdateringer siden sist i fet skrift

Sak

Beskrivelse 

Status

Brannvern Kvalitetssikre branninstruks og utarbeide planer for brannøvelser i samråd med Norsk Brannvern Under planlegging
Garasjeport blokk 9 Utbedre eller erstatte skinne som støyer Skinne er byttet, men styremekanismen krever vedlikehold. Vedlikehold bestilt, blir utført ca 15. mai (det tok tid å få tak i ny del)
Reklamasjon ifbm rehabilitering Innhente informasjon om defekter fra beboerne og fremlegge disse til Consolvo ifbm ettårsinspeksjon, og bli enige om ansvar for utbedring Under planlegging
Nye søppelkasser Nye utvendige søppelkasser skal kjøpes inn og erstatte dagens søppelkasser for å skape et bedre og mer helhetlig inntrykk av borettslagets ytre Søppelkasser er valgt men ikke bestilt
Ny vaktmestertjeneste Velge ny leverandør eller fornye kontrakten med dagens leverandør Leverandør er valgt (Vaktmester Andersen) og har begynt å jobbe for oss
Bom Sette bommen i drift etter rehabiliteringen Ikke i drift ennå. Teknisk ekspertise har sett på bommen uten å finne feilen. Leverandør gjør nytt forsøk i midten av mai
Årsmøte (generalforsamling) Ihht lovkrav og vedtekter Digitalt årsmøte planlagt. Se egen artikkel
Feilsøking varmtvann blokk 7, 9, 11B   Utføres i midten av mai. Informasjon kommer på SMS. Kontakt evt. rørlegger Joakim på 90545161