Borettslaget

Saker styret jobber med

Saker av felles interesse som styret jobber med for tiden:

Sak

Beskrivelse 

Status

Brannvern Kvalitetssikre branninstruks og utarbeide planer for brannøvelser i samråd med Norsk Brannvern Under planlegging
Garasjeport blokk 9 Utbedre eller erstatte skinne som støyer Tilbud innhentes
Reklamasjon ifbm rehabilitering Innhente informasjon om defekter fra beboerne og fremlegge disse til Consolvo ifbm ettårsinspeksjon, og bli enige om ansvar for utbedring Under planlegging
Nye søppelkasser Nye utvendige søppelkasser skal kjøpes inn og erstatte dagens søppelkasser for å skape et bedre og mer helhetlig inntrykk av borettslagets ytre Søppelkasser er valgt og blir snart bestilt (12.12.2019)
Ny vaktmestertjeneste Velge ny leverandør eller fornye kontrakten med dagens leverandør Leverandør blir valgt snarlig og vil overta utpå nyåret 2020
Bom Sette bommen i drift etter rehabiliteringen Ikke i drift ennå. Teknisk ekspertise har sett på bommen uten å finne feilen